home

Press - novináři:

Podmínky akreditace novinářů

Automoto klub Nepomuk v AČRna sportovní akce pořádané AMK Nepomuk v AČR

Akreditace umožňuje řádně označeným novinářům (pro nekomerční využití):

 1. Bezplatný vstup do tiskového střediska a na tiskové konference, k trati (mimo zvlášť nebezpečných zón).

 2. Využívání služeb tiskového střediska (využívání telefonu, internetu, výsledkového servisu)

 3. Získávání tiskových informací a dalších materiálů dle nabídky tiskového střediska.

Podmínky akreditace a pokyny pro činnost novinářů při sportovním podniku:

 1. Žádosti o novinářské akreditace se zasílají na adresu pořadatele AMK Nepomuk v AČR Plzeňská 456, 335 01 Nepomuk, nebo e-mailem: info@amknepomuk.cz

 2. Novináři, kteří žádají o akreditaci musí zaslat přihlášku k akreditaci na formuláři pořadatele, a to v originále poštou nebo e-mailem na adresu pořadatele. Uzávěrka příjmu akreditací je dva týdny před startem podniku. Při nedodržení tohoto postupu nemůže pořadatel vyloučit možné časové zdržení při vyřizování akreditace až těsně před zahájením podniku.

 3. Akreditace je limitována maximálním počtem 2 zástupců jedné redakce/média, z tohoto počtu mohou být maximálně 1 fotografové. Publikace klubů, týmů, reklamních agentur apod. nemohou být akreditovány.

 4. K řádně vyplněné akreditační přihlášce musí být přiloženy následující doklady, bez nichž nelze přihlášku přijmout:

 1. Udělení akreditací pro videostudia a jiná (např. elektronická) komerční média bude řešeno individuálním smluvním vztahem.

 2. Akreditované novináře pořadatel vybaví vestou a kartičkou „PRESS“, která musí být nošena viditelně.

 3. Při pohybu v blízkosti trati a na místech, kam není přístup veřejnosti běžně povolen, musí být novináři řádně oděni do vesty „PRESS“, vydané pořadatelem po složení finanční zálohy ve výši 1000,- Kč. Záloha bude novináři vrácena po odevzdání nepoškozené vesty po skončení sportovního podniku, jinak propadá jako náhrada škody ve prospěch pořadatele. Jiné vesty než vydané pořadatelem nebudou akceptovány.

 4. Akreditovaní novináři si mohou vyžádat označení „PRESS“ na svůj osobní automobil na základě předložení OTP vozidla (uvedení reg. značky/SPZ vozidla).

 5. Důrazně se všem akreditovaným novinářům připomíná, že za jejich pohyb a chování v blízkosti trati nenese pořadatel žádnou odpovědnost. Do blízkosti trati vstupují výhradně na vlastní nebezpečí. Tato skutečnost ale nemění nic na tom, že jsou povinni respektovat pokyny označených traťových komisařů a pořadatelů a nevstupovat do zvlášť nebezpečných (únikových) zón, jinak jim může být akreditace odňata.

 6. Přidělení nebo odmítnutí akreditace na pořádaný podnik je výhradně věcí pořadatele.

Dokumenty ke stažení:

V Nepomuku 21.05.2012

Daniel Krob
předseda Automoto klubu Nepomuk v AČR